Udzielanie informacji na lotnisku

Numer umowy SK/847/MM/61-W/2022
Data podpisania 26.05.2022
Przedmiot zamówienia: Udzielanie informacji na lotnisku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna
Wartość zamówienia: 123000
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Krasińska
Nr telefonu: 58 668-25-36
E-mail: turystyka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Estera Grubert
Data wytworzenia informacji: 22.12.2022
Data udostępnienia informacji: 14.02.2023