umowa

Numer umowy SK/581/PK/53-W/2022
Data podpisania 29.04.2022
Przedmiot zamówienia: obsługa punktów zbiorowego zakwaterowania
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: osoba prywatna
Wartość zamówienia: 537,50
Osoba upoważniona do kontaktów: Marlena Karólak
Nr telefonu: 58 668-87-88
E-mail: m.karolak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Kadr i Szkoleń

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Magdalena Wilczyńska
Data wytworzenia informacji: 29.04.2022
Data udostępnienia informacji: 20.06.2022