umowa

Numer umowy SK/651/PK/86-W/2022
Data podpisania 21.04.2022
Przedmiot zamówienia: obsługa punktów zbiorowego zakwaterowania
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: osoba prywatna
Wartość zamówienia: 2 250,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Marlena Karólak
Nr telefonu: 58 668-87-88
E-mail: m.karolak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Kadr i Szkoleń

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Magdalena Wilczyńska
Data wytworzenia informacji: 21.04.2022
Data udostępnienia informacji: 17.06.2022