Wytyczenie geodezyjne kabla elektroenergetycznego eN 4t w koronie skarpy przy ulicy Buraczanej (teren kolejowy) w związku z inwestycją

Numer umowy KB/185/UI/29-W/2022
Data podpisania 08.04.2022
Przedmiot zamówienia: Wytyczenie geodezyjne kabla elektroenergetycznego eN 4t w koronie skarpy przy ulicy Buraczanej (teren kolejowy) w związku z  inwestycją: „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad torami kolejowymi łączącej ulicę Buraczaną i Strzelców w Gdyni”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH JAN BRZÓSKA, ANDRZEJ DRZAZGA s.c. z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 41
Wartość zamówienia: 1968,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marlena Lewicka
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: pok. 235, Wydział Inwestycji, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022