Wykonanie instalacji systemu monitoringu pożarowego oraz wykonywanie przeglądów i konserwacji tego systemu w garażu podziemnym

Numer umowy KB/922/UI/128-W/2021
Data podpisania 13.01.2022
Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji systemu monitoringu pożarowego oraz wykonywanie przeglądów i konserwacji tego systemu w garażu podziemnym na Pl. Dworcowym w Gdyni Chyloni (węzeł Chylonia)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Jarosław Wysiecki, Tomasz Perszewski, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: SAYMON s.c., NIP: 5841019845
Wartość zamówienia: 28 290,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marlena Lewicka
Nr telefonu: 58 668-88-81
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022