Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją pn.: ,,Budowa ciągu pieszego oraz strefy rekreacji przy ul. Żelaznej w Gdyni"

Numer umowy KB/54/UI/7-W/2022
Data podpisania 03.02.2022
Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją pn.: ,,Budowa ciągu pieszego oraz strefy rekreacji przy ul. Żelaznej w Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: WT BONSAI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Wartość zamówienia: 17 820,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wojna
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022