Usługi projektowe w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wiczlińskiej na odcinku od stacji gazowej „Wiczlino” do SP 37 w Gdyni”.

Numer umowy KB/413/UI/55-W/2022
Data podpisania 08.09.2022
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wiczlińskiej na odcinku od stacji gazowej „Wiczlino” do SP 37 w Gdyni” – III postępowanie.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000947713, REGON 521018318, NIP 5833443698.
Wartość zamówienia: 979 260,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wojna
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 22.03.2023
Data udostępnienia informacji: 22.03.2023