Usługa opracowania danych do przygotowania Strategii Rowerowej dla Miasta Gdyni

Numer umowy KB/595/UI/79-W/20222
Data podpisania 20.10.2022
Przedmiot zamówienia: Usługa opracowania danych do przygotowania Strategii Rowerowej dla Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Tomasz Czuba zamieszkały przy ul. Piastowskiej 56b/27, 80-332 Gdańsk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Czuba MRC Consulting, z siedzibą w Gdańsku (80-332) Gdańsk, ul. Piastowska 56b/27
Wartość zamówienia: 25 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Karolina Marszałkowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 21.11.2022
Data udostępnienia informacji: 21.11.2022