Usługa koordynowania procesu aplikacyjnego dla projektu BATS

Numer umowy KB/148/UI/21-W/2022
Data podpisania 23.03.2022
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi koordynowania procesu aplikacyjnego dla projektu BATS i złożenie wniosku aplikacyjnego dla przedmiotowego projektu w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2021-2027
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Bax Innovation Consulting S.L
Carrer de Casp 118, 08013, Barcelona, Hiszpania
Wartość zamówienia: 30 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Karolina Marszałkowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 01.06.2022
Data udostępnienia informacji: 01.06.2022