Usługa gastronomiczna - podsumowanie realizacji projektu SMACKER

Numer umowy KB/188/UI/30-W/2022
Data podpisania 08.04.2022
Przedmiot zamówienia: Usługa gastronomiczna w ramach organizacji spotkania podsumowującego Local Mobility Forum (Lokalnej Grupy Roboczej) - podsumowanie realizacji projektu unijnego SMACKER w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PERSONAL Sp. z o.o. sp.k., al. Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk
Wartość zamówienia: 6 608,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Karolina Marszałkowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 04.05.2022
Data udostępnienia informacji: 04.05.2022