Świadczenie usług kserograficznych

Numer umowy KB/24/UI/6-W/2022
Data podpisania 25.01.2022
Przedmiot zamówienia: świadczenie przez Wykonawcę usług kserograficznych, polegających w szczególności na: kserowaniu, skanowaniu, drukowaniu i oprawie dokumentacji projektowej i przetargowej (dalej jako: usługi kserograficzne), na potrzeby zadań inwestycyjnych, prowadzonych przez Wydział Inwestycji
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Zakład Usługowy "Goemawit" Artur Jankowski z siedzibą w Gdyni przy ul.Partyzantów 35
Wartość zamówienia: 4000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jadwiga Marosz
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 240

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Jadwiga Marosz
Data wytworzenia informacji: 20.06.2022
Data udostępnienia informacji: 20.06.2022