Świadczenie usług doradczych i wsparcia w zakresie projektowania przestrzeni miejskiej, zgodnie z zasadami równoważenia transportu miejskiego w Gdyni

Numer umowy KB/168/UI/25-W/2022
Data podpisania 01.04.2022
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług doradczych i wsparcia w zakresie projektowania przestrzeni miejskiej, zgodnie z zasadami równoważenia transportu miejskiego w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Adam Stypik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AS-PROJEKT Adam Stypik z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do CEIDG, NIP: 9840138159.
Wartość zamówienia: 150 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022