Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni poprzez budowę buspasa na odcinku od ul. Gierdziejewskiego do S6

Numer umowy KB/613/UI/82-W/2022
Data podpisania 15.12.2022
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni poprzez budowę buspasa na odcinku od ul. Gierdziejewskiego do S6
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Wartość zamówienia: 33 323 222,69 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Sokołowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 09.05.2023
Data udostępnienia informacji: 09.05.2023