Rozbiórka wieży z platformą widokową przy ul. Świętojańskiej/ 10 Lutego w Gdyni

Numer umowy KB/783/UI/108-W/2021
Data podpisania 21.02.2022
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych: „Rozbiórka wieży z platformą widokową przy ul. Świętojańskiej/ 10 Lutego w Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: FB-JELCZ Sp. z o.o., ul. Polna 45, 80-209 Chwaszczyno
Wartość zamówienia: 488 321,93 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Lidia Wojtasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022