Rozbiórka obiektów zlokalizowanych w Gdyni na dz. nr 2046 obr. 0023 Pogórze

Numer umowy KB/714/UI/93-W/2022
Data podpisania 23.12.2022
Przedmiot zamówienia: Rozbiórka obiektów zlokalizowanych w Gdyni na dz. nr 2046 obr. 0023 Pogórze.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: FB-JELCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Chwaszczynie, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000601148, REGON 363708210, NIP 5892021817.
Wartość zamówienia: 154 980,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 23.03.2023
Data udostępnienia informacji: 23.03.2023