Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ZMPG S.A. oświetlenia ulicznego ulicy Kontenerowej w Gdyni.

Numer umowy 9/1/UP/2022
Data podpisania 19.12.2022
Przedmiot zamówienia: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ZMPG S.A. oświetlenia ulicznego ulicy Kontenerowej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Gdańsku p
Wartość zamówienia: 362,90 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Guzińska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 23.03.2023
Data udostępnienia informacji: 23.03.2023