Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w obiekcie: oświetlenie drogowe, w lokalizacji: Gdynia ul. kpt. Antoniego Kasztelana, dz. nr 747 obr.0023

Numer umowy KB/911/UI/125-W/2021
Data podpisania 04.04.2022
Przedmiot zamówienia: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w obiekcie: oświetlenie drogowe, w lokalizacji: Gdynia ul. kpt. Antoniego Kasztelana, dz. nr 747 obr.0023 Pogórze
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku
Wartość zamówienia: 697,88 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 668-88-89
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 19.04.2022
Data udostępnienia informacji: 19.04.2022