Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szafy sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na dz.46 obr.0017

Numer umowy KB/400/UI/48-W/2022
Data podpisania 11.08.2022
Przedmiot zamówienia: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szafy sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na dz.46 obr.0017
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Wartość zamówienia: 2355,52 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Jędrzejewska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 23.08.2022
Data udostępnienia informacji: 23.08.2022