Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia.

Numer umowy KB/411/UI/53-W/2022
Data podpisania 10.08.2022
Przedmiot zamówienia: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Leszczynki II w Gdyni w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Leszczynki II w Gdyni oraz rozbudowa ul. Stoigniewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Wartość zamówienia: 720,94 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Sokołowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 23.03.2023
Data udostępnienia informacji: 23.03.2023