Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu: sieć TRISTAR Chwarznieńska - Hodowlana

Numer umowy KB/62/UI/8-W/2022
Data podpisania 23.02.2022
Przedmiot zamówienia: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu: sieć TRISTAR Chwarznieńska - Hodowlana, działka nr 112 obręb 0029, w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej - odcinek witomiński - część 1"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku
Wartość zamówienia: 720,94 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Guzińska
Nr telefonu: 58 668-88-78
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022