Przyłączenie do sieci ciepłowniczej OPEC oraz dostarczenie urządzeń (...) dla budynku hali sportowej przy ul. Morskiej 75 w Gdyni.

Numer umowy KB/421/UI/56-W/2022
Data podpisania 05.08.2022
Przedmiot zamówienia: Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej OPEC oraz dostarczenie urządzeń kompaktowego węzła wymiennikowego dla budynku hali sportowej przy ul. Morskiej 75 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 78.658,19
Osoba upoważniona do kontaktów: Dominika Wojtunik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 18.08.2022
Data udostępnienia informacji: 18.08.2022