Przestawienie pomnika w Hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej, ul. Skwer Kościuszki w Gdyni

Numer umowy KB/692/UI/90-W/2022
Data podpisania 09.12.2022
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na przestawieniu pomnika w Hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej w obrębie działki 2851, ul. Skwer Kościuszki w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PROS POLAND Sp. z o.o., al. Niepodległości 606-610, 81-855 Sopot
Wartość zamówienia: 18 450,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Ostapczuk
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 19.12.2022
Data udostępnienia informacji: 19.12.2022