opracowanie zamiennego projektu docelowej organizacji ruchu dla inwestycji pn; Budowa ul. Lidzkiej i Trockiej w Gdyni

Numer umowy Nr KB/131/UI/18-W/2022
Data podpisania 15.03.2022
Przedmiot zamówienia: opracowanie zamiennego projektu docelowej organizacji ruchu (wraz z jej zatwierdzeniem) dla inwestycji pn; Budowa ul. Lidzkiej i Trockiej w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Krzysztof Wiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WANIT Projektowanie z siedzibą w Przodkowie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5881856820, REGON 220712782.
Wartość zamówienia: 1 845,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Walasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.04.2022 15:21 Dodanie informacji Anna Stankiewicz