Opracowanie wielobranżowej koncepcji dla zadania pn.: „Budowa wiaduktów drogowych nad linią kolejową nr 201 w ciągu ulicy Wielkopolskiej w Gdyni”

Numer umowy KB/132/UI/19-W/2022
Data podpisania 16.03.2022
Przedmiot zamówienia: Opracowanie wielobranżowej koncepcji dla zadania pn.: „Budowa wiaduktów drogowych nad linią kolejową nr 201 w ciągu ulicy Wielkopolskiej w Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Remigiusz Krzykwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH REMIGIUSZ KRZYKWA z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8451790540, REGON 365599729
Wartość zamówienia: 49 200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Jędrzejewska
Nr telefonu: 58 668-88-84
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022