Opracowanie dokumentacji z ustalenia nowej linii brzegu Potoku Wiczlińskiego i odcinka rzeki Kaczej w Gdyni

Numer umowy KB/165/UI/23-W/2022
Data podpisania 13.05.2022
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji z ustalenia nowej linii brzegu Potoku Wiczlińskiego i odcinka rzeki Kaczej w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Jan Brzóska, Andrzej Drzazga, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH JAN BRZÓSKA, ANDRZEJ DRZAZGA s.c.
Wartość zamówienia: 36.285 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Speyer
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 25.05.2022
Data udostępnienia informacji: 25.05.2022