Opracowanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gdyni

Numer umowy KB/660/UI/85-W/2022
Data podpisania 22.11.2022
Przedmiot zamówienia: Opracowanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Marcin Malinowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROMAR Marcin Malinowski, ul. Wolności 49/2, 81-327 Gdynia
Wartość zamówienia: 103 812,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Arkadiusz Trzeciak
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 24.11.2022
Data udostępnienia informacji: 24.11.2022