Nadzór inwestorski - "Budowa ulicy Arabskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury"

Numer umowy KB/775/UI/107-W/2021
Data podpisania 17.01.2022
Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski w zakresie robót drogowych i konstrukcyjnych nad zadaniem "Budowa ulicy Arabskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26, REGON: 191675557
Wykonawca: Ryszard Gad, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ryszard Gad, Nadzory, Usługi budowlane NIP 958-035-56-49
Wartość zamówienia: 5 300,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Grzegorz Baranowski
Nr telefonu: 58 668-88-83
E-mail: g.baranowski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 227

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022