Nadzór inwestorski - "Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej w Gdyni"

Numer umowy KB/916/UI/127-W/2021
Data podpisania 24.01.2022
Przedmiot zamówienia: Nadzór Inwestorski nad zadaniem "Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej w Gdyni"
Zamawiający:
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26, REGON: 191675557
Wykonawca: Damian Jastrzębski
Wartość zamówienia: 11 700,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Grzegorz Baranowski
Nr telefonu: 58 668-88-83
E-mail: g.baranowski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 227

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022