Instalacja systemu monitoringu pożarowego w oparciu o dwa łącza transmisji - garaż podziemny w Gdyni przy Placu Dworcowym 5

Numer umowy KB/922/UI/128-W/2021
Data podpisania 13.01.2022
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszej umowy jest:
a)       wykonanie instalacji systemu monitoringu pożarowego w oparciu o dwa łącza transmisji, tj. tor radiowy „A” i tor radiowy „B” (dwa urządzenia transmisji alarmów UTA)  w  obiekcie ZAMAWIAJĄCEGO Garaż podziemny zlokalizowanym w Gdyni przy Placu Dworcowym 5.
b)       monitorowanie pracy centralki systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanej w w/w obiekcie ZAMAWIAJĄCEGO,
polegające na odbieraniu dwoma torami transmisji torem radiowym „A” i torem Radiowym „B” sygnałów z centralki systemu sygnalizacji pożaru takich jak:
- alarm ogólny I stopnia,
- alarm ogólny II stopnia
- sygnał ogólny uszkodzenia systemu sygnalizacji pożaru,
i automatyczny przekaz bez ingerencji człowieka alarmu II stopnia na Stanowisko Kierowania KM PSP w Gdyni.
wykonywanie   przeglądów i konserwacji systemu monitoringu pożarowego po włączeniu systemu sygnalizacji            pożaru do systemu monitoringu w okresie trwania umowy.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: SAYMON S.C. z siedzibą w Gdańsku (80-239)  przy ul.  Miszewskiego 16
Wartość zamówienia: 23000
Osoba upoważniona do kontaktów: Marlena Lewicka
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 17.01.2022
Data udostępnienia informacji: 17.01.2022