Ekspertyza przyczyn spękań posadzki w hali podziemnego garażu zrealizowanego w ramach zadania pn: „Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia”

Numer umowy KB/469/UI/63-W/2022
Data podpisania 24.03.2023
Przedmiot zamówienia:
1.     Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1)    analizę rozwiązań technicznych przedstawionych w opisie i na rysunkach zamieszczonych w udostępnionej Wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji posadzki;
2)    analizę dokumentacji powykonawczej;
3)    wykonanie odwiertów, badań laboratoryjnych i niezbędnej ilości obliczeń sprawdzających;
4)    wskazanie i sformułowanie przyczyn  powstania wady
5)    opracowanie wytycznych i opisu sposobu dokonania napraw
6)    oszacowanie kosztów naprawy
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-231-23-26, REGON 000598486
Wykonawca: Pane Maciej Niedostatkiewicz, właścicielem Pracowni Projektowo- Inżynierskiej  z siedzibą w Gdyni (81-306) przy ulicy Kwidzyńskiej 13/1, działającym na podstawie wpisu do CEIDG, NIP 586-177-02-22,  Regon 192646687
Wartość zamówienia: 36 900,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marlena Lewicka
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok.235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.03.2023
Data udostępnienia informacji: 24.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.03.2023 10:21 Dodanie informacji Anna Stankiewicz