Dostawa i wymiana opraw oświetleniowych w dzielnicach Gdyni w zakresie części III

Numer umowy NR KB/152/UI/22-W/2022
Data podpisania 29.03.2022
Przedmiot zamówienia: Dostawa i wymiana opraw oświetleniowych w dzielnicach Gdyni w zakresie części III, tj. w dzielnicach: Obłuże, Oksywie, Pustki Cisowskie-Demptowo.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie pomiarów równomierności oraz natężenia oświetlenia
2) Demontaż istniejących opraw ulicznych , parkowych, liniowych
3) Dostawę i montaż opraw oświetleniowych typu LED w miejsce opraw zdemontowanych w ilościach zgodnych z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do umowy
4) Tymczasową organizację ruchu.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Energa Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie (81-855), ul. Rzemieślnicza 17/19, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000109164
Wartość zamówienia: 308 756,35 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Walasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.04.2022 16:05 Dodanie informacji Anna Stankiewicz