Dostawa i montaż wyposażenia sportowego boiska oraz placu zabaw.

Numer umowy KB/649/UI/84-W/2022
Data podpisania 18.11.2022
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia sportowego boiska oraz placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Wiczlińskiej 50A w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Roger Żółtowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Roger Żółtowski „INTREPLASTIC” z siedzibą w Tuchomiu, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 586 000 90 32, REGON 00285
Wartość zamówienia: 30 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Lidia Wojtasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 23.03.2023
Data udostępnienia informacji: 23.03.2023