Budowa zjazdu do działki nr 761 (ul. Korzeniowskiego 14) obręb Kamienna Góra 0016

Numer umowy KB/680/UI/88-W/2022
Data podpisania 05.12.2022
Przedmiot zamówienia: Budowa zjazdu do działki nr 761 (ul. Korzeniowskiego 14) obręb Kamienna Góra 0016 z drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Korzeniowskiego 12A, 14A i 14C w Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: FB-JELCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Chwaszczynie, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000601148, REGON 363708210, NIP 5892021817.
Wartość zamówienia: 19 869,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Wegner
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 23.03.2023
Data udostępnienia informacji: 23.03.2023