Budowa przyłącza kd dla odprowadzenia wód opadowych z pętli autobusowej na ul. Strzelców w Gdyni

Numer umowy KB/481/UI/70-W/2022
Data podpisania 02.09.2022
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z pętli autobusowej przy ul. strzelców w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
Wartość zamówienia: 83 688,87 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marlena Lewicka
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 06.10.2022
Data udostępnienia informacji: 06.10.2022