Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Źródło Marii i uspokojenie ruchu na ul. Górniczej w Gdyni

Numer umowy KB/888/UI/120-W/2021
Data podpisania 09.02.2022
Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Źródło Marii i uspokojenie ruchu na ul. Górniczej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: LATO BRUK LATOSIŃSKI EUGENIUSZ, 84-220 Strzebielino-Osiedle, ul. Adama Mickiewicza 9
Wartość zamówienia: 358 802,45 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Speyer
Nr telefonu: 58 668-83-12
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 14.02.2022
Data udostępnienia informacji: 14.02.2022