Budowa oświetlenia ulicy Żaglowej wraz z progami zwalniającymi w Gdyni

Numer umowy KB/5/UI/2-W/2022
Data podpisania 11.01.2022
Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia ulicy Żaglowej wraz z progami zwalniającymi w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MHB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, NIP: 9581312182
Wartość zamówienia: 68 342,80 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Wegner
Nr telefonu: 58 668-83-07
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022