Budowa oświetlenia ulicy Miegonia i Muchowskiego w Gdyni

Numer umowy KB/166/UI/24-W/2022
Data podpisania 19.05.2022
Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia ulicy Miegonia i Muchowskiego w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: FIRMA USŁUGOWA PROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Luzinie (84-242 Luzino) przy ul. Spółdzielców 20, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000461173, NIP 5882399715, REGON 221878059
Wartość zamówienia: 264 450,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wojna
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 25.05.2022
Data udostępnienia informacji: 25.05.2022