Budowa oświetlenia przejścia pomiędzy ul. Chlebową a ul. Radosną w Gdyni

Numer umowy KB/389/UI/45-W/2022
Data podpisania 08.07.2022
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych: „Budowa oświetlenia przejścia pomiędzy ul. Chlebową a ul. Radosną w Gdyni”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MHB POLSKa SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, 81-577 Gdynia, ul. Gen. Mariusza Zaruskiego 4A/6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335291, NIP 9581312182, REGON 191846734.
Wartość zamówienia: 49 815,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Liwerska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 23.03.2023
Data udostępnienia informacji: 23.03.2023