Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa obiektów sportowych przy SP 33 przy ul. Godebskiego w Gdyni (...)""

Numer umowy KB/105/UI/16-W/2022
Data podpisania 18.03.2022
Przedmiot zamówienia: Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa obiektów sportowych przy SP 33 przy ul. Godebskiego w Gdyni - boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Ryszard Gad prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RG Nadzory Usługi Budowlane Ryszard Gad z siedzibą w Gdyni, wpisaną do CEIDG, NIP: 9580355640.
Wartość zamówienia: 3075,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Lidia Wojtasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022