Wykonanie usług wyceny nieruchomości w roku 2023 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni - część 3

Numer umowy SK/1945/PN/301-W/2022
Data podpisania 21.12.2022
Przedmiot zamówienia: Wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, w celu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu oddania w trwały zarząd, ustanowienia trwałego zarządu, aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: "SZACUNEK" Usługi Wyceny i Weryfikacji Nieruchomości Michał Marszk, ul. Łagowska 32, 80-178 Gdańsk
Wartość zamówienia: 22 000,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Grześ
Nr telefonu: 58 668-88-73
E-mail: przetargipn@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 21.12.2022
Data udostępnienia informacji: 21.12.2022
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2022 15:11 Korekta Paulina Grześ