Usługa sprawdzenia terenu przy ul. Spacerowej w Gdyni

Numer umowy SK/723/PN/97-W/2022
Data podpisania 09.05.2022
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na sprawdzeniu terenu położonego w Gdyni przy ul. Spacerowej, obręb 0022 Orłowo, działka nr 2208/4 o pow. ok. 4 424 m²  pod kątem występowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Prace Wyburzeniowe i Minerskie „Explosive” s.c. Hanna Bik, Piotr Bik, ul. Trakt Św. Wojciecha 336, 80-001 Gdańsk
Wartość zamówienia: 6 765,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Grześ
Nr telefonu: 58 668-88-73
E-mail: przetargipn@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 13.05.2022
Data udostępnienia informacji: 13.05.2022