Umowa na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci

Numer umowy KB/59/OE/GSP/2022
Data podpisania 28.04.2022
Przedmiot zamówienia: Umowa na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu edukacyjnego pn. „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, w zakresie:
1)       Części 1. Zajęcia logopedyczne - indywidualne;
2)       Części 2. Zajęcia logopedyczne - grupowe;
3)       Części 6. Zajęcia integracji sensorycznej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: UNIFUND Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością , NIP 8133700930, prowadząca Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA z siedzibą w Krakowie (31-620), Ul. Młyńska 9/1
Wartość zamówienia: 226 640,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 13.05.2022
Data udostępnienia informacji: 13.05.2022