Umowa na przeprowadzenie szkoleń z rozwijania umiejętności matematycznych i językowych

Numer umowy KB/64/OE/GSP/2022
Data podpisania 20.05.2022
Przedmiot zamówienia: Umowa na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zgodnie z OPZ, w zakresie:
1) Części 1. Szkolenie z zakresu rozwijania umiejętności matematycznych;
2) Części 2. Szkolenie z zakresu rozwijania umiejętności językowych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: EDUCAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), ul. Zygmuntowska 37/1, NIP 6711833878
Wartość zamówienia: 52 412,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 20.05.2022
Data udostępnienia informacji: 20.05.2022