Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy - GDYNIA” wyjście do Eksperymentu

Numer umowy KB/677/OE/108-W/2022
Data podpisania 16.12.2022
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy - GDYNIA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Część 2. wyjście do Centrum Nauki Eksperyment
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pomorski Związek Żeglarski
al. Jana Pawła II nr 11, 81-345 Gdynia
Wartość zamówienia: 3.599,91 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Andrzejewska
Nr telefonu: 58 527-35-13
E-mail: m.andrzejewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 16.12.2022
Data udostępnienia informacji: 16.12.2022