Wykonanie filmu promocyjnego w związku z kampanią społeczną „Wchodzę-zawsze jest jakieś wejście”

Numer umowy SK/906/PO/22-W/2022
Data podpisania 02.06.2022
Przedmiot zamówienia: wykonanie filmu promocyjnego w związku z kampanią społeczną „Wchodzę-zawsze jest jakieś wejście”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni 81-372   Gdynia, Plac Grunwaldzki 2,
Wartość zamówienia: 2 751,51 złotych brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Wawrzyniak
Nr telefonu: 58 668-87-93
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Magdalena Biegańska
Data wytworzenia informacji: 08.06.2022
Data udostępnienia informacji: 08.06.2022