Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Park Centralny - Pawilon Główny - Węzeł CO

Numer umowy KB/693/MB/30-W/2022; P/22/082039
Data podpisania 15.12.2022
Przedmiot zamówienia: Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w obiekcie: Park Centralny - Pawilon Główny - Węzeł CO - ul. Partyzantów -/- dz.348 Gdynia.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Energa-Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
Wartość zamówienia: 605,59 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Hermann
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Anna Zianowicz
Data wytworzenia informacji: 31.01.2023
Data udostępnienia informacji: 31.01.2023