Dostawa papierowych art. sanitarnych dla UMG na rok 2022

Numer umowy SK/607/SA/78-w/2022
Data podpisania 25.04.2022
Przedmiot zamówienia: dostawa ręczników papierowych oraz papieru toaletowego
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Optimax M.Nowak,L.Listewnik Spółka Jawna ul. Opata Hackiego 12 Gdynia 81-213
Wartość zamówienia: 65 700,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 12.05.2022
Data udostępnienia informacji: 12.05.2022