Dostawa paliwa samochodowego dla pojazdów Urzędu Miasta Gdyni 2022/2024

Numer umowy SK/1658/SA/145-W/2022
Data podpisania 24.11.2022
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa samochodowego: benzyny tj. PB98 lub PB95; oleju napędowego tj. ON oraz AdBlue. Minimalna ilość zakupionego paliwa samochodowego przez cały okres trwania umowy to: benzyny (Pb98 lub Pb95) - 18984 litrów; oleju napędowego (ON) - 8138 litrów; AdBlue – 60 litrów Paliwo zakupywane będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, w cenach wskazanych na dystrybutorze w dniu tankowania, pomniejszone o udzielony przez Wykonawcę upust.
Zamawiający: GMINA MIASTA GDYNI
Wykonawca: Circle K Polska Sp. z o.o. , 02-603 Warszawa, ul. Puławska 86
Wartość zamówienia: 844 000,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Syjczak
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: d.syjczak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Kiegowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 24.11.2022
Data udostępnienia informacji: 24.11.2022