System Witkac.pl

Numer umowy SK/1264/RCO/1-W/2022
Data podpisania 29.08.2022
Przedmiot zamówienia: Udostępnianie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na prawach powiatu
Wykonawca: Witkac Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Sienkiewicza 5a
Wartość zamówienia: 24108,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Salwisz Marchel
Nr telefonu: 58 662-38-78
E-mail: s.marchel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 27.09.2022
Data udostępnienia informacji: 27.09.2022