Organizacja pikniku energetycznego w Gdyni 11-12.06.2022

Numer umowy UMOWA nr KB/285/URE/56-W/2022
Data podpisania 11.05.2022
Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji części 2-dniowej imprezy plenerowej „Pomorski piknik energetyczny”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: GRUPA MOŻLIWE SP. Z O. O. z siedzibą w Rumii (84-230) ul. Mazowiecka 3d/8 
KRS 0000642608, NIP: 588-242-20-06
Wartość zamówienia: brutto 12 730,50 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Górecka-Banasik
Nr telefonu: 58 668-23-51
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: siedziba Samodzielnego Ref. ds. Energetyki UM Gdyni ul. 10 Lutego 24, pokój 505

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 12.05.2022
Data udostępnienia informacji: 12.05.2022